Ảnh hiếm quy trình lắp ráp máy bay Airbus A321 hiện đại


Ảnh hiếm quy trình lắp ráp máy bay Airbus A321 hiện đại. Để phục vụ cho những chiếc máy bay Airbus A321 lắp rắp tại nhà máy ở Mỹ, rất nhiều các bộ phận phải vượt qua hàng nghìn km, trong thời gian gần một tháng để tập trung tại kho trung tâm.


Theo kienthuc.net.vn« Prev
Next »