Cán bộ các cấp phải rà soát công việc để phục vụ người dân tốt hơn


Cán bộ các cấp phải rà soát công việc để phục vụ người dân tốt hơn. Sáng 11-12, đồng chí Hoàng Trung Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua của thành phố năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018...

can-bo-cac-cap-phai-ra-soat-cong-viec-de-phuc-vu-nguoi-dan-tot-hon photo 1

 

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của Ban Cán sự đảng UBND thành phố cùng các sở, ngành khi chỉ 5 ngày sau khi kết thúc kỳ họp thứ năm HĐND thành phố đã hoàn thiện công tác triển khai kế hoạch năm 2018. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, năm 2018 có ý nghĩa hết sức quan trọng với thành phố, với nhiều sự kiện lớn như: đánh dấu 10 năm thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô; đánh giá giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI; là năm đầu tiên thực hiện Kết luận số 22 của Bộ Chính trị và tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển Thủ đô đến năm 2020. Năm 2018, thành phố chọn chủ đề "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị" để toàn thành phố phấn đấu. Chủ đề này có nội dung rộng, bao hàm nhiều ý nghĩa, nhiều hoạt động của toàn bộ hệ thống chính trị. Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải lưu ý một số nhiệm vụ, giải pháp để thành phố hoàn thành tất cả các chỉ tiêu của năm 2018. "Trước hết, các ngành, các cấp phải rà soát việc gì còn có thể làm được tốt hơn cho người dân, giải quyết tốt hơn những bức xúc, mong muốn của cử tri để nâng cao điều kiện an sinh xã hội. Đó là những việc nhỏ, nhưng mỗi cán bộ từ thành phố đến xã, phường nếu đều suy nghĩ với quyết tâm như vậy thì sẽ hoàn thành kế hoạch năm 2018, xây dựng thành phố văn minh, thanh lịch. Các cấp, các ngành phải làm sao để người dân thấy rõ hệ thống chính trị có quan tâm đến những vấn đề mà cử tri, người dân bức xúc và giải quyết có tiến bộ" - Bí thư Thành ủy lưu ý. Trước một số chỉ tiêu có nguy cơ không đạt kế hoạch, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải yêu cầu thành phố phải có giải pháp quyết liệt, cụ thể, như quan tâm giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, bảo đảm thu ngân sách đạt chỉ tiêu; triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, thi công và giải phóng mặt bằng với tinh thần quyết liệt cho các dự án trọng điểm; Công ty nước sạch Hà Nội rà soát những khu vực trong nội đô vẫn chưa bảo đảm khối lượng và chất lượng nước cấp; chỉ tiêu 10 huyện đạt nông thôn mới khả năng đạt được nhưng quan trọng hơn là phải nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân... "Các cấp, ngành, đơn vị, địa phương phải tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính, giảm bớt hội họp. Đây là vấn đề khó, vì nhiều hội họp đã thành nếp. Thành ủy cũng đã bàn làm thế nào để giảm bớt cuộc họp và tăng cường họp trực tuyến" - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh. Trong công tác phân cấp, ủy quyền, Bí thư Thành ủy yêu cầu, UBND và HĐND thành phố trong năm 2018 phải thống nhất đánh giá lại việc thực hiện Quyết định 41/2016/QĐ-UBND của thành phố để tăng cường những nội dung có thể tiếp tục phân cấp cho quận, huyện, giảm tải cho sở, ngành và tăng cường sự tham gia của người dân với công tác cải cách hành chính của thành phố. Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng nhấn mạnh đến việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị trong thực hiện Nghị quyết 15 của Thành ủy về bảo đảm an ninh trật tự, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bức xúc tại các xã, phường hiện nay. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải thấy được vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội trong quyết định các vấn đề lớn của thành phố và có giám sát, phản biện. Bí thư Thành ủy tin tưởng, với sự chung sức, đồng lòng của toàn hệ thống chính trị, tinh thần khẩn trương, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và sự ủng hộ của nhân dân, các mục tiêu của năm 2018 và những năm tiếp theo của thành phố nhất định sẽ đạt được, với mục tiêu phát triểnThủ đô Hà Nội thanh lịch, văn minh, hiện đại, xứng đáng là trái tim của cả nước.
can-bo-cac-cap-phai-ra-soat-cong-viec-de-phuc-vu-nguoi-dan-tot-hon photo 2
Hà Nội tổng kết phong trào thi đua, triển khai nhiệm vụ năm 2018
Sáng 11-12, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2017; triển khai Kế hoạch kinh tế-xã hội, dự toán thu chi ngân sách, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 của thành phố.

Theo hanoimoi.com.vn« Prev
Next »